Henkilö- ja potilasturva

Henkilöturvajärjestelmät

Henkilöturvajärjestelmiä käytetään kohteissa joissa henkilökunta voi joutua uhkaaviin tilanteisiin, asiakkaiden tai muiden henkilöiden toimesta.
Se antaa turvaa esim. teollisuudessa vaikeissa ja vaarallisissa olosuhteissa tai yövuorossa yksin työskenteleville.

Järjestelmässä voidaan käyttää langallisia ja langattomia hälyttimiä. Hälytysten vastaanottamiseen ja kuittaamiseen on useita vaihtoehtoja, tarvittaessa hälytykset on helppo siirtää myös SMS-tekstiviesteinä GSM-puhelimiin ja/tai vartiointiliikkeiden valvomoihin.

 

Hoitajakutsujärjestelmät

Hoitajakutsujärjestelmän tarkoituksena on auttaa sairaaloiden, vanhainkotien ja palvelutalojen henkilökuntaa palvelemaan asiakkaita, jotka ikänsä
tai vammansa takia tarvitsevat tukea ja turvallisuutta päivittäiseen elämäänsä. Järjestelmä voi luonnollisena kokonaisuutena kattaa myös muistihäiriöisten poistumisvalvonnan. Hälytykset ja kutsut voivat olla ns. puheyhteydellisiä tai pelkkiä hälytyksiä ilman puheyhteyttä.


Turvapuhelin

Turvapuhelin on tarkoitettu esim. yksin asuvien ikäihmisten apuvälineeksi. Turvapuhelimeen kuuluu langaton ”ranneke- tai riipushälytin”, jonka toimintasäde kattaa normaalin kokoisen asuinhuoneiston.

  Kysy Lisää


©2011 Keski-Suomen Lukko Oy.