Palo-oven sulkujärjestelmät

Osastoivia ovia (palo-ovia) koskee Ympäristöministeriön määräykset ja ohjeet.

Osastoivan oven tulee yleensä olla suljettuna ja salpautuneena. Sulkeutumisen varmistamiseksi ovi tulee varustaa ovensulkimella, joka sulkee vähänkin avatun oven estäen tulen ja savun leviämisen muualle rakennukseen.

Mikäli esteetön kulkeminen tai muu tilan käyttö esim. hotelleissa tai hoitolaitoksissa edellyttää osastoivan oven pitämistä auki, tulee se varustaa sellaisella palonsulkujärjestelmällä, joka sulkee ja salpaa oven automaattisesti tulipalon sattuessa.

Kaaviokuva palonsulkujärjestelmän toiminnasta:
Savunilmaisin (1) reagoi alkavaan tulipaloon ja antaa hälytysimpulssin ovea avoimena pitävälle aukipitolaitteelle (2). Aukipitolaite vapauttaa oven toiminnan ja ovensuljin (3) sulkee oven nopeasti. Lukko salpaa oven.

ABLOY -palonsulkujärjestelmät        Kysy Lisää


Palo-ovet

Palonsulkujärjestelmien lisäksi toimitamme myös hyväksytyt palo-ovet, paikoilleen asennettuna ja palonsulkujärjestelmillä varustettuina.©2011 Keski-Suomen Lukko Oy.