ABLOY EXITEUROOPPALAISET PANIIKKI -JA POISTUMISTIEREITTISTANDARDIT
EN 1125 - PANIIKKIPOISTUMINEN (puomi poistumissuuntaan)

Tällä standardilla tarkoitetaan oviympäristöön asennettavaa paniikkipoistumiseen tarkoitettua lukitus -ja heloitusratkaisua, joka täyttää EN 1125 standardin vaatimukset.
Standardin täyttävät laitteet on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi sellaisissa julkisessa ja yleisessä käytössä olevissa rakennuksissa joissa voi olla yhtäaikaisesti suuri määrä ihmisiä, jotka eivät etukäteen tunne tilojen poistumistiereittejä ja niiden lukituslaitteiden käyttöä.

Tällaisia tiloja voivat olla esim:
- Teatterit
- Ostoskeskukset
- Koulut
- Sairaalat
- Messu -ja urheiluhallit

EN 1125 ja EN 179 standardit koskevat rakennusten paniikki- ja poistumistieovien lukitus- ja heloitusratkaisuja.
Standardien tehtävänä on varmistaa henkilöiden mahdollisuus poistua pikaisesti kaikissa tilanteissa.

Standardin vaatimukset koskevat koko oviympäristöä. Oviympäristöön tulevat tuotteet on testattava aina kokonaisuutena ja tarkastettava määrävälein valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Esite Kysy lisää / Pyydä tarjous


©2011 Keski-Suomen Lukko Oy.